Translate

woensdag 6 augustus 2008

Svalbard Expeditie Tromso, Brussel

Na een vrij korte tijd in Tromso zijn nog enkelen van ons na de middag vertrokken naar Oslo. Daar heeft dan ieder zijn eigen vlucht genomen naar huis. U begrijpt het al. Ik ben veilig en wel thuisgekomen. Tegen volgende week zal ik een website opzettten met onze avonturen.

For the English speaking expedition members...

I am home again safe. I will have a website ready around next week or so, in Dutch and in English, with pictures and video. So keep tuned.