Translate

woensdag 24 juni 2009

Svalbard: Vervuiling Sneeuwscooters

In 2007 werden in Longyearbyen, Svalbard metingen gedaan naar de gassen tolueen, methaan en benzine. Tijdens de winternacht en winderige periodes waren de gemeten waarden vrij laag, maar gedurende de maanden april en mei wanneer de meeste sneeuwscooters begonnen rond te rijden (ook voor toeristische activiteiten) werden waarden gemeten van meer dan 10 ppb (parts per billion). Dat zijn waarden die overeenkomen met een gewoon dorp hier bij ons. Ook de zwaardere voertuigen die voor het transport van de steenkool worden gebruikt, hebben een grote uitstoot van die gassen. In de zomer is de uitstoot 100 maal minder.

Bron: ACS Publications Environmental Science And Technology

Dit filmpje heb ik opgenomen in de zomer van 2008 in Longyearbyen, Svalbard. Het lijkt inderdaad wel of iedereen een sneeuwscooter heeft. In de zomer is er geen sneeuw dus staan de sneeuwscooters gewoon geparkeerd.